Fuzuli Bilgiler gereksiz ne varsa...
Yunanistan'daki evsiz nüfusun ?'i üniversite mezunudur.
YENİ BİR FUZULİ BİLGİ