Fuzuli Bilgiler gereksiz ne varsa...

Ayı inlerinin girişleri her zaman kuzeye bakar.
YENİ BİR FUZULİ BİLGİ